Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller dig som har kontakt med Casa Del Fuoco AB, organisationsnummer 559008-5428, Sintervägen 6, 72130 Västerås. Företaget driver en restaurangverksamhet och benämns allmänt som Casa Del Fuego, nedan i denna text benämns företaget som (Casa Del Fuego). Casa Del Fuego är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Casa Del Fuegos verksamhet.

Behandling av personuppgifter

1.1 Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

De personliga information vi samlar in används för olika ändamål med ett slutgiltigt syfte att bedriva verksamheten. Vi kan komma att samla in uppgifter vid t.ex. bordsbokning, fakturabetalning, besök och beställning genom vår hemsida, nyhetsbrev anmälningar och man deltar i våra events, dans kurser och privatlektioner. 

De personliga uppgifter som kan komma att samlas in är bl.a.fullständiga namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

1.2. Behandling av personuppgifter:

Casa Del Fuego kommer aldrig att sälja och lämna över dina personliga uppgifter till tredje part. Den enda avvikelsen som kan förekomma är pga avtal eller rättslig förpliktelse.

Lagring av dina personliga uppgifter:

I slutet av varje år kommer det att göra en bedömning om de insamlade personuppgifter uppfyller fortfarande en verksamhetsspecifik funktion för Casa Del Fuego. Om uppgifterna saknar då den verksamhetsspecifika funktionaliteten kommer de att tas bort. 

 

De rättigheter du har kring dina personuppgifter hos Casa Del Feugo:

1- Du kan när som helst begära en kopia på dina uppgifter som är under behandling hos Casa Del Feugo. Om begäran mottas av oss och vi har tillgång, kommer vi för att säkerställa att det är rätt person begära ytterligare uppgifter.

Observera att vi kan be dig att lämna ytterligare information för att verifiera din identitet innan vi går vidare med din begäran. Vi kommer inte att ta ut någon avgift för att besvara din begäran såvida inte begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, i vilket fall vi kan ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

2- Korrigering och begränsning: Du har rätt att begära en korrigering av dina uppgifter om du har bytt namn eller efternamn, om uppgifterna är ofullständiga och felaktiga. 

Behandling av dina uppgifter kommer att bli begränsad till de blir ändrade. 

Om du vill utöva din rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på info@casadelfuego.se

 

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter om:

1. Uppgifterna är inte längre relevanta för de ändamål för vilka de samlades in.

2. Du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

3. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den enskildes samtycke och du motsätter dig att en tredje part, som inte har fått ditt samtycke, behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

4. Du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter i samband med myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det finns inga legitima skäl som väger tyngre än dina intressen.

5. Personuppgifter har behandlats olagligt, bland annat för att de inte längre är nödvändiga för sitt ursprungliga syfte eller för att du har återkallat ditt samtycke efter att ha gett dem i god tro (till exempel genom att lämna dem som en del av en jobbansökan).

6. Om radering är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse kommer vi att radera uppgifterna.

 

Du har rätt att lämna in ett klagomål om Casa Del Fuegos behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill utöva dina rättigheter, begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@casadelfuego.se