Allmänna villkor

  1. Allmänt

Välkommen till Restaurang och ! Genom att använda våra tjänster godkänner du att följa våra allmänna villkor.

Dessa allmänna villkor reglerar avtalet mellan [Casa Del Fuoco AB] med varumärkesnamnet Casa Del Fuego (nedan kallat ”vi” eller ”oss”) och våra kunder (nedan kallade ”du” eller ”kunden”) angående användningen av våra tjänster som beskrivs på vår hemsida.

2. Bokning och betalning

Du kan boka våra tjänster genom att besöka vår hemsida, ringa eller besöka oss på plats. Betalning för tjänster sker på plats eller via vår onlinebetalningstjänst. Vid bokning av våra lokaler eller tjänster för företagsevenemang kan en deposition krävas.

3. Avbokning och återbetalning

Om du behöver avboka din bokning, vänligen meddela oss minst 24 timmar innan avtalad tid. Vi erbjuder återbetalning vid avbokning som sker i enlighet med våra avbokningsvillkor.

4. Ansvar och säkerhet 

Vi ansvarar inte för skada eller förlust av personlig egendom under ditt besök på vår plats eller användning av våra tjänster. Du ansvarar själv för att följa våra säkerhetsinstruktioner och agera på ett säkert sätt.

5. Integritet och personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi samlar endast in och använder personuppgifter som krävs för att tillhandahålla våra tjänster och för att skicka marknadsföringsmaterial om du har samtyckt till detta.

6. Ansvar

Vi ansvarar inte för förseningar eller avbrott i vår verksamhet som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrofer, strejker, tekniska fel eller krig.

7. Tillämplig lag och tvistlösning

Tvister mellan oss och våra kunder ska i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den hänskjutas till medling genom en opartisk tredje part som är överenskommet av båda parterna. Om medling inte leder till en lösning av tvisten, ska den slutliga tvistlösningen ske genom en domstol eller skiljedomstol, i enlighet med svensk lagstiftning.